Unescorådet har 9 ledamöter som utses av Regeringskansliet för en period på fyra år.


Ordförande
Lena Sommestad

Foto: Peter Segemark

Lena Sommestad är ordförande för Svenska Unescorådets sedan 2018. Hon har en bakgrund som professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och har haft uppdrag som bland annat miljöminister (2002–2006), riksdagsledamot (2012–2014) och landshövding (Hallands län, 2014–2020). Lena har stor erfarenhet av frågor som rör vetenskap, demokrati, jämställdhet och hållbar samhällsutveckling.


Ledamot
Eric Fugeläng

Foto: Wilda Nilsson

Eric Fugeläng är chef på avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet sedan 2019. Eric har tidigare haft uppdrag som marknads- och sponsoransvarig inom näringslivet och som kommunikation- och analyschef på vid dåvarande Riksutställningar.


Ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström

Marie-Louise Hänel Sandström är ledamot i riksdagens utskott för utbildning sedan 2018 samt ersättare i Socialutskottet, Kulturutskottet och i EU-nämnden. Marie-Louise är utbildad läkare och har en bakgrund som specialist inom Allmänmedicin i Västra Götalandsregionen.


Ledamot
Ulrica Källén

Ulrica Källén är verksamhetsledare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) sedan 2009. Har lång erfarenhet av att arbeta med frågor gällande kulturskapares villkor, konstnärlig frihet och kulturell mångfald.


Ledamot
Richard Sannerholm

Richard Sannerholm är lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola. Har under lång tid forskat och arbetat med rättsstatsfrågor, offentlig förvaltning, med fokus på freds- och statsbyggande processer.


Ledamot
Margit Silberstein

Foto: Stefan Tell

Margit Silberstein har en gedigen karriär som journalist sedan mitten av 1970-talet och som politisk kommentator sedan början av 1990-talet. I sitt yrkesliv har hon bland annat skrivit och rapporterat för Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Sveriges Television.


Ledamot
Max Vinger

Max Vinger är styrelseledamot för Unga Forskare och invald som nationell representant för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) i Svenska Unescorådet. Max har ett stort engagemang för frågor som rör vetenskap, demokrati och utbildning.


Ledamot
Carolina Wennerholm

Carolina Wennerholm är enhetschef för Latinamerika och tematiskt stöd på Sida. Carolina har bland annat varit verksföreträdare för jämställdhet på Sida och ordförande i OECD-DACs globala nätverk för jämställdhet. Hon har varit biståndschef i Bolivia och har över 30 års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.


Ledamot
Lisen S
chultz

Lisen Schultz är forskare vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv. Lisen har i över femton års tid forskat om Unescos biosfärområden.Senast uppdaterad 6 oktober 2022